Uitvaartcentrum “De Laatste Eer” Kerkstraat 4, 7671 HG, Vriezenveen
  • Slide 2
U bent hier:

Geschiedenis

Op 14 juni 1928 zijn de heren P. Rotteveel en H. Hams aangesteld als chefaansprekers. Dhr. Rotteveel voor het protestantse en dhr. Hams voor de Rooms-Katholieke bewoners van Vriezenveen. Om de beurten moesten zij als dragers fungeren. Daarom werden er naast deze beide heren nog 11 dragers aangesteld. Het waren de heren G.Aalderink, G.J. Brunnekreef, G. Engberts, H. Hoevink, A. Kruger, H. ter Morsche, G.J. Rohof, S. Schipper, G. Smelt, J.Th. Veldjen en J. de Witte.

 

Herman Hams Piet Rotteveel

 

Deze 13 personen hebben een tal van jaren met liefde en takt hun werkzaamheden verricht. Dhr. Piet Rotteveel heeft zijn taak als aanspreker vervult zolang zijn gezondheidstoestand dit toeliet. Hij is op 25 mei 1957 overleden. Dhr. Herman Hams heeft in 1939 bedankt voor deze taak welke is overgenomen door zijn zoon dhr. A.H. Hams, beter bekend als Anto(o)n of Toon Hams. Deze functie heeft hij 50 jaar lang bekleed tot volle tevredenheid van bestuur en bevolking. In het jaar 1989, het jaar waarin hij afscheid heeft genomen als chef- aanspreker, is hij door Hare Majesteit de Koningin onderscheiden met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in Goud als dank voor alle bewezen diensten voor vele nabestaanden en aan de bevolking van Vriezenveen. Nadat hij stopte als chefaanspreker heeft zijn zoon, René Hams, deze taak overgenomen. Samen met de dragers blijven zij de doelstelling nastreven om op een stijlvolle en piëteitsvolle manier de begrafenissen te verzorgen, waaraan zij uitstekend voldoen.

 

Anton Hams voor een begrafenis stoet 

Lid worden?

Wilt u ook lid worden van onze vereniging? Klik hier
Of bel voor meer informatie: (0546) 54 95 22

Contact opnemen?

Uitvaartcentrum “De Laatste Eer”
Kerkstraat 4
7671 HG Vriezenveen

Tel: (0546) 56 13 51
info@hamsuitvaartverzorging.nl
© 2017 Copyright Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"