Uitvaartcentrum “De Laatste Eer” Kerkstraat 4, 7671 HG, Vriezenveen
  • Slide 2
U bent hier:

Over ons

Onderlinge solidariteit

Met als uitgangspunt dat op een basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of een christelijke levensvisie, zorg te verlenen op het gebied van begeleiding van nabestaanden na een overlijden, het verzorgen van de overledene en deze, overeenkomstig zijn of haar wensen, een waardige uitvaart te geven, is de begrafenisvereniging “De Laatste Eer” in het jaar 1928 opgericht. “Aan de ingezetenen van ons dorp” met deze woorden riep op 13 februari 1928 toenmalig burgemeester J.C. Bouwmeester de bevolking op om te komen tot de oprichting van een begrafenisvereniging. Op woensdag 29 februari 1928 was de vereniging een feit. De vereniging telde in die dagen 98 leden.

Reden van oprichting

Het kwam in die tijd steeds vaker voor dat mensen in de buurt van een sterfgeval uit hun werk werden geroepen en tegen een vergoeding hun burenplicht aan anderen overdroegen. Soms ontstonden hierdoor chaotische toestanden. De familie van een overledene kon zich onttrekken aan de burenplicht. Het gevolg was dat de “hulp” soms van heel ver moesten komen. Behalve deze omstandigheden, zijn er vele werkzaamheden die beter verricht kunnen worden door een begrafenisvereniging.

Doelstelling van de vereniging

De vereniging heeft als doel tegen betaling van een billijke contributie en met medewerking van Hams Uitvaartverzorging te zorgen voor een goede en piëteitsvolle begrafenis.

De start

Na de oprichting werd er een bestuur gevormd en de werkwijze en werkzaamheden werden zoveel mogelijk aangepast aan de plaatselijke situatie, zoals deze door de buurt werden verricht. Op 14 juni 1928 werden er twee chefaansprekers, te weten Piet Rotteveel en Herman Hams aangesteld. Het was gebruikelijk dat 12 dragers dienst deden bij een begrafenis zodat 11 dragers en twee chefaansprekers door het bestuur werden geïnstalleerd.

Behoud van traditie

In de loop der jaren is er heel wat veranderd omtrent uitvaarten. Een deel van die veranderingen kunt u lezen op de pagina geschiedenis. Toch zijn de onderlinge betrokkenheid, tradities en kerkelijke gewoonten zodanig behouden dat de vereniging is uitgegroeid tot de grootste vereniging van Vriezenveen. Op dit moment schommelt het ledental rond de 8.000 leden.

Lid worden?

Wilt u ook lid worden van onze vereniging? Klik hier
Of bel voor meer informatie: (0546) 54 95 22

Contact opnemen?

Uitvaartcentrum “De Laatste Eer”
Kerkstraat 4
7671 HG Vriezenveen

Tel: (0546) 56 13 51
info@hamsuitvaartverzorging.nl
© 2017 Copyright Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"